Email: xenangdonga@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Xe Nâng Tay HPT 2500 kg

4.200.000 đ 4.400.000 đ

Xe Nâng Tay HPT 2000 kg

4.000.000 đ 4.200.000 đ

Xe Nâng Tay HPT 2000 kg

3.800.000 đ 4.000.000 đ

Xe Nâng Tay HPT 2000 kg

3.500.000 đ 3.700.000 đ

Xe Nâng Tay HPT 3000 kg

4.000.000 đ 4.400.000 đ

Xe Nâng Tay HPT 5000 kg

10.000.000 đ 10.500.000 đ
Mới
Xe Nâng Tay Cao 1000kg HS(E)

Xe Nâng Tay Cao 1000kg HS(E)

9.950.000 đ 10.800.000 đ
Mới
Xe nâng cao bán tự động 1500 kg
Mới
Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(E)

Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(E)

12.500.000 đ 13.400.000 đ
Mới
Xe Nâng Tay Cao 1000kg HS(A)

Xe Nâng Tay Cao 1000kg HS(A)

8.000.000 đ 9.100.000 đ
Mới
Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(A)

Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(A)

9.500.000 đ 10.000.000 đ
Mới
Xe Nâng Tay Cao 3000kg HS(A)

Xe Nâng Tay Cao 3000kg HS(A)

14.000.000 đ 14.500.000 đ
Mới
Thùng rác 120 lít