Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu xanh

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu vàng

Xô y tế 15 lít