Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thùng rác y tế 15 lít

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu xanh

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu vàng

Thùng rác y tế 25 lít màu xanh

Thùng rác y tế 25 lít màu đen

Xô y tế 15 lít

Thùng rác y tế 240l màu vàng

Thùng rác y tế 240l màu đen