Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thùng rác 30 lít

Thùng rác 100 lít

Thùng rác 120 lít màu xanh

Xe gom rác thùng tôn 400L

Xe gom rác thùng tôn 500l

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu xanh

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu vàng

Thùng rác y tế 25 lít màu xanh

Thùng rác y tế 25 lít màu trắng

Thùng rác y tế 25 lít màu đen