Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thùng nhựa B7

Thùng nhựa A3

Thùng nhựa đặc TPP334

Thùng nhựa A2

Sóng hở HS008

Sóng kín HS007

Sóng hở HS004

Sóng kín HS003