Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thùng nhựa B7

Thùng nhựa A3

Thùng nhựa đặc TPP334

Thùng nhựa A2

Thùng nhựa A5 – Khay linh kiện A5

Sóng hở HS0199

Sóng hở HS022

Sóng kín HS019

Sóng kín HS007

Sóng hở HS004

Sóng hở HS011