Email: xenangdonga@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thùng rác 30 lít

Thùng rác 60 lít

Thùng rác 120 lít màu xanh

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu xanh

Xô đựng bông băng y tế 15 lít màu vàng

Thùng rác y tế 25 lít màu xanh

Thùng rác y tế 25 lít màu trắng

Thùng rác y tế 25 lít màu đen

0858 335 789