Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Xe Nâng Tay HPT DF 2000 kg

Xe Nâng Tay HPT JC 2000 kg

Xe Nâng Tay HPT AC 3000 kg

Xe Nâng Tay Mitsubishi HPT-2500 kg