Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Xe Nâng Tay HPT JC 2000 kg

Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(E)

Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(A)