Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Xe Nâng Tay Cao 1000kg HS(E)

Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(E)

Xe Nâng Tay Cao 1000kg HS(A)

Xe Nâng Tay Cao 2000kg HS(A)

Xe Nâng Tay Cao 3000kg HS(A)