Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thùng rác 660 lít

Thùng rác 100 lít

Thùng rác 60 lít

Thùng rác 120 lít màu xanh

Thùng rác 120 lít màu cam

Thùng rác 240 lít