Email: xenangdonga@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 468 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Pallet liền khối 1100x1100x125 mm

Pallet MPL11 Xanh

Pallet MPL10 Xanh - 6 lõi thép

Pallet MPL11 Đen

Pallet Cốc Xanh HDPE

Pallet Cốc Xanh

Pallet Cốc Đen